نیمار عطار

سه‌تار ساز

نوازنده

نیمار عطار

سه‌تار ساز

نوازنده

طرحی نو ۳۱-۲

سه تار کاسه بزرگ

کاسه:توت کهنه

دسته:گردو

صفحه: توت روشن

سیم گیر:فوفل

خرک:فوفل

گوشی:گردو

توضیحات: این ساز ۱۳ ترک بوده و در دسته برای تزیین از افرا و فوفل استفاده شده است

قیمت:۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان